Buminə xəlǧon həxon barədə deklarasijə

Сe Vikipediá

Buminə xəlǧon həxon barədə deklarasijə (ing. Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) — 13 sentjabr 2007 sorədə ce Ikardə byə Milləton Təškiloti Sər Məčlisi 62-nə sessijədə ǧəbul kardə byə sənəd.

Sənədi məzmun[sərost bykə | kodi sərost karde]

Sənədədə elon kardə bedə ce buminə xəlǧon bə ləjoǧətinə žimoni həxi barədə, yštə mədənijəti ijən yštə təsisoron ogəte ijən ozavzije, həmən həx bo xəlǧi yštəni ozavzije bə səmtədə komi xəlǧ yštən boštə vyžnijedə, boštə tələboton ijən pijəjon ujǧun hisob kardejdə[1].

Sənədi ǧəbul karde taryx[sərost bykə | kodi sərost karde]

Sənədi huǧuǧə status[sərost bykə | kodi sərost karde]

Buminə xəlǧon həxon IMT čo sənədonədə[sərost bykə | kodi sərost karde]

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]

  1. Ikardə byə Milləton Təškiloti buminə xəlǧon həxon barədə deklarasijə