Bə mətni dəvarde

Inglisi zyvon

Сe Vikipediá

Numunə:Zıvon

Inglisi zyvoni pevylo byə vyron

Ingilisi zyvon (English) — cy Hind-Avropə zyvonon xyjzoni Almani zyvonon grupi aid byə zyvon. Ingilisi cy Dyždə Britanijə, Amerikə Ibyə Štaton, Kanada, Avstralijə, Nujə Zellandijə rəsmi zyvone. Dynjodə bejnəlxalǧə zyvon hisob bedə[1].

Cy Ingiltərə rəsmi zyvone.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]