Inglisi zyvon

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
İngilsi zyvon
Səhejə nom: English
Kišvəron: Dyždə Britanijə, Amerikə Ibyə Štaton, Kanada, Avstralijə, Nujə Zelandijə
Məholon:
Rəsmi status: English language institute
Syxan kardəkəson həməjəvo ašmard:
Rejting:
Ǧəzijə
Kategorijə: Hind-Avropə xyjzon
Hind-Avropə Xyjzon
Germani xol
Anqlo-Frizi grup
Nyvyštəj: Latin
Zyvoni kilid
QOST 7.75–97:
ISO 639-1:
ISO 639-2:
ISO 639-3: ten
Dijəkə: '
Inglisi zyvoni pevylo byə vyron

Ingilisi zyvon (English), ce Hind-Avropə zyvonon xyjzoni Almani zyvonon grupi aid byə zyvon. Ingilisi ce Dyždə Britanijə, Amerikə Ibyə Štaton, Kanada, Avstralijə, Nujə Zelandijə rəsmi zyvone. Dynjodə bejnəlxalǧə zyvon hisob bedə.[1]

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]