Bə mətni dəvarde

Dilma Rusef

Сe Vikipediá
Dilma Rusef

Dilma Rusef (Dilma Vana Rousseff; 14 dekabr 1947, Belu Orizonti, Brazilijə) — Brazilijə 36-inə prezident byə. Ce komunnisti xyjzonədə bə dynjo omə. Əslyš bolgare. Inǧylobi hərəkatədə ištirakyš kardəše. Ko kardəkəson partijə dəšə. 2010-inə sorədə əv ce Brazilijə prezident səcynjəšone. 1 janvar 2011-31 avgust 2016-inə soronədə əv ce Brazilijə prezident byə. Yštəku navnə prezidenti ro dəvom kardəše. 1 gylə kinəš heste. Portugalə zyvon, inglisi, fyrəngi, ispani zyvonon zynejdə.