Bolgaristan

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Ce Bolgaristani parcəm

Bolgaristan, Bolgarijə (Bolgari: Republika Bъlqariя), Avropədə gylə kišvər. Pojtaxtyš Sofijaj. Rəsmi zyvonyš bolgarə zyvone. De Tyrkijə, Serbijə, Makedonijə, Ruminjə, Sijo Dyjo sərhədyš heste. Əroziš 110 993,6 km², əholiš 7 364 570-e. Rəsmi pulyš leve.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]

Avropə kišvəron

AlmanijəAndorrəAlbanijəAvstrijəBelcikəBelarusBolgaristanBosnijə ijən HersegovinəDyždə BritanijəCexijəDanimarkəErmənistonEstonijəFinlandiyəFirangistonIrlandijəIspanijəIsvecIsvecrəItalijəIslandijəKiprLatvijəLixtenštejnLitvəLuksemburgMačarystonMakedonijəMəldovəMaltəMonakoNiderlandNorvecAzərbojčonPolšəPortugalijəGurčistonRumynijəSan-MarinoSerbijəSijobandistanSlovakijəSlovenijəTyrkijəUkrajnəUrsijətVatikanXorvatijəJunanyston

Ce bejnəlxəlǧi tərəfiku ǧəbul kardə nybyə, əmma ce BMT kali uzvon tərəfiku ǧəbul kardə byə kišvəron - AbxazijəNyso OsetijəKosovoTurkijə Kipr