Duajt Ejzenhauer

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Duajt Ejzenhauer

Duajt Ejzenhauer (Dwight David Eisenhower, 14 oktyabr 1890-28 mart 1969) — ce Amerika İbə Devləton 34-inə prezident bıə. Çe Amerika İbə Devləton Teksas devlətədə bə dınyo omə. Əçəy yolon 1741-inə sorədə çe AlmaniyakuAmerika İbə Devləton kuç kardəşone. İminə dınyo canqədə əv canq kardəkəson umutəşe. Dıminə dınyo canqi rəhbəronədə qıləy bıə. 20 yanvar 1953-20 yanvar 1961-inə soronədə əv çe Amerika İbə Devləton prezident bıə. 28 mart 1969-inə sorədə mardə.