Bə mətni dəvarde

Duajt Ejzenhauer

Сe Vikipediá
Duajt Ejzenhauer

Duajt Ejzenhauer (Dwight David Eisenhower; 14 oktjabr 1890 — 28 mart 1969) — cy Amerikə Ibyə Štaton 34-inə prezident byə. Cy Amerikə Ibyə Štaton Teksas devlətədə bə dynjo omə. Əcəj jolon 1741-inə sorədə cy Almanižəku bə Amerikə Ibyə Štaton kuc kardəşone. Iminə Dynjo čangədə əv čang kardəkəson umutəşe. Dyminə Dynjo Čangi rəhbəronədə gyləj byə. 20 janvar 1953-20 janvar 1961-inə soronədə əv cy Amerikə Ibyə Štaton prezident byə. 28 mart 1969-inə sorədə mardə.