Bə mətni dəvarde

Dunaj

Сe Vikipediá

Dunaj ru (alm. Donau) — ru ehurijda Ǧarb Avropəda. Dyminə ən dyroza ru Avropəda. Dunaj ru dyrozi cy Švarsvaldi bandonko səvon — təxminən 2783,4 km[1]. Dunaj ru emejda bə Sijo dyjo. Dunaj igləli doruza ru Avropəda ehurijda cy ǧarbiko ba šərǧ.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]

  1. Məǧalə ce Danubecommission.org.