Eduard Ševardnadze

Сe Vikipediá
Eduard Şevardnadze

Eduard Ševardnadze (ედუარდ ამბროსის ძე შევარდნაძე 25 yanvar 1928 - 7 iyul 2014). Çe Qurcustoni 2-inə prezident bıə. Qurcuston bə dınyo omə. Əçəy boə Dıminə dınyo canqədə mardə. Çe 1946-inə soriku ko kardəşe. Tibb texnikumi handəşe. 1949-1951-inə soronədə Kommunist Partiya məktəbış handəşe. 1959-inə sorədə Kutaisi Pedaqoji İnstitutıj handəşe. 1968-1972-soronədə çe Qurcustoni dılə kon nazir bıə. 1972-1985-inə soronədə çe Qurcustoni 1-inə katib bə. 1985-1990-inə soronədə əv çe Sovet İbemoni betoni kon nazir bıə. 6 noyabr 1992-iku əv Qurcustoni rəhbəri əvəz kardəşe. 5 noyabr 1995-inə sorədə Şevardnadze çe Qurcustoni prezident səçınyedən. 23 noyabr 2003-ədə Mixeil Saakaşvili əy de vılə inğilabi vəzifəku eğandedə. Qıləy zoəş, qıləy kinəş heste.