Mixail Saakašvili

Сe Vikipediá
Mixail Saakašvili

Mixail Saakašvili (მიხეილ ნიკოლოზის ძე სააკაშვილი 21 dekabr 1968). Çe Qurcustoni 3-inə prezidente. Qurcustoni mərkəz Tbilisiyədə bə dınyo omə. Əçəy pıə həkime. Əçəy inə tırkoloqe. Əv əğıl beyəsə əçəy pıə de inə co bən. Sıftə Kıyivədə beynəlxəlq huquq handəşe. Peşı çe Amerika İbə davləton Kolumbiya Universitetədə, çe Niderlandi Haaqa Universitetədə handəşe. 1995-inə sorədə əy çe Qurcustoni deputat səçınyəşone. 2001-inə sorədə bə hukuməti vəynə bıə. 23 noyabr 2003-ədə inğilabış kardışe. Bə Ursiyəti vəynə, de Amerika İbə davləton nez be. De ım inğilabi Eduard Şevardnadze vəzifədə eğandşe. 4 yanvar 2004-ədə əy prezident səçınyəşone. 2008-i avqustədə bə Nıso Osetiya qoroş de Ursiyəti canq kardəşe. Im canqədə Ursiyət Qurcustoni bardışe. 20 yanvar 2008-ədə əy 2-inə kərə prezident səçınyəşone. 1 oktyabr 2012-ədə çe parlamenti səçınyeədə ən ərbobə qurci Bidzina İvanişvili əy bardışe. Qurci, inqilis, urusi, ukraynə, fransız, ispan zıvonon zınedə. Jenış Niderlandvıje. 2 qılə zoəş heste.