Giləki zyvon

Сe Vikipediá
Gilaki
Səhejə nom: گيلکي زوؤن
Kišvəron: Iron
Məholon:
Rəsmi status:
Syxan kardəkəson həməjəvo ašmard:
Rejting:
Ǧəzijə
Kategorijə: Hind-Avropə Xeyzon
Hind-Avropə Xeyzon
Hind-Ironə xol
Ironə qrup
Kaspiyəni qrup
Nyvyštəj: farsi
Zyvoni kilid
QOST 7.75–97:
ISO 639-1:
ISO 639-2:
ISO 639-3: glk
Dijəkə: Zyvonon

Giləki zyvonHind-Avropə zyvonon xyjzoni Ironə zyvonon grupi aid byə zyvon. Giləkon zyvone.