Henri Kissinčer

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Henri Kissincer

Henri Kissinčer (Heinz Alfred Kissinger, 27 mart 1923, Bavarijə, Vejmar respublikə — 29 noyabr 2023, Konnektikut, AIŠ) — Amerikə Ibyə Štaton 56-inə kišvari kotib byə, kišvəri xodim, diplomət, bejnəlxəlǧə əloǧon ekspert.

Ce Almanijə Bavarijə məholədə bə dynjo omə. Millətyš jəhudije. Əcəj pyə miəllim, inə kəjžen byə. 1938-inə sorədə əv dyšdə xyjzon ce AIŠ Nju-Jork šəhəri kuc kardəšone. Əv šangonen bə məktəb šə, bə ruž ko kardəše. 1943-inə sorədə əj bə AIŠ ləšǧər sədo kardəšone. Həmən ce AIŠ vətəndo byə. 1950-inə sorədə əv ce Harvardi Kolleč oroxnijəše. Əv ce čohilətiku kommunizmi vəjnə byə. 1973-1977-inə soronədə ce AIŠ prezident Ricard Niksoni məsləhətəkə byə. 29 nojabr 2023-inə sorədə bə rəhmət še.