Ricard Nikson

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Ricard Nikson

Ricard Nikson (Richard Milhous Nixon 9 yanvar 1913-22 aprel 1994). Çı Amerika İbə Devləton 37-inə prezident bıə. Çı Amerika İbə Devləton 1 qılə prezidente ki əçəy prezidentəti vaxt onırəxə vəzifəku şə. Çı Amerika İbə Devləton Kaliforniya devlətədə bə dınyo omə. Dıminə dınyo canqədə iştirakış kardəşe. 1953-1961-inə soronədə əv vitse-prezident bə. Çı Duayt Eyzenhaueri maven bə. 1960-inə sorədə prezident səçınyədə Con Kennedi əy bardəşe. 1968-1972-inə soronədə əy çe Amerika İbə Devləton prezident səçınyedən. Franklin Ruzvelt-i bəpeştə çe Amerika İbə Devləton 2-inə prezident bedə ki bə Sovet İbemon omedə. 9 avqust 1974-inə sorədə əy çe prezidentətiku bekardedən. 22 aprel 1994-inə sorədə mardedə.