Bə mətni dəvarde

Ricard Nikson

Сe Vikipediá
Ricard Nikson (1972)

Ricard Nikson (Richard Milhous Nixon; 9 janvar 1913 — 22 aprel 1994) — cy Amerikə Ibyə Štaton 37-inə prezident byə. Cy Amerikə Ibyə Štaton 1 gylə prezidente ki əcəj prezidentəti vaxt onyrəxə vəzifəku şə. Cy Amerikə Ibyə Štaton Kalifornijə devlətədə bə dynjo omə. Dyminə Dynjo čangədə iştirakyş kardəşe. 1953–1961-inə soronədə əv vitse-prezident bə. Cy Duajt Ejzenhaueri maven bə. 1960-inə sorədə prezident səcynjədə Čon Kennedi əj bardəşe. 1968–1972-inə soronədə əj cy Amerikə Ibyə Štaton prezident səcynjedən. Franklin Ruzvelti bəpeştə cy Amerikə Ibyə Štaton 2-inə prezident bedə ki bə Sovet Ibemon omedə. 9 avgust 1974-inə sorədə əj cy prezidentətiku bekardedən. 22 aprel 1994-inə sorədə mardedə.