Bə mətni dəvarde

Ho Ši Min

Сe Vikipediá
Ho Ši Min

Ho Ši Min (Hồ Chí Minh 19 máy 1890-2 sentyabr 1969). Çe Vyetnami prezident bıə. Vyetnamadə bə dınyo omə. Əçəy pıə konfutsiyəti partiya tərəfdo bıə. Əçəy inə 32 sinnış beyədə mardə. 1911-inə sorədə əv de kulosi Amerika de Ávropə şedə. 1916-1923-inə soronədə əv Amerika İbə Devləton ədə, Dıjdə Britaniyadə, Fransadə jimon kardedə. 1919-inə sorədə əv çe Versali muqavilə dəvasə devləton rəhbəronku bə Hind-Çini ozod karde tələb kardedə. 1920-inə sorədə çe Fransa Kommunist Partiya dəşedə. 1925-inə sorədə əv bə Kamboca kuç kardedə. 1946-1969-inə soronədə əv çe Vyetnami prezident bedə.