Bə mətni dəvarde

II Mehmed

Сe Vikipediá
II Mehmed

II Mehmed (Fatih Sultan Mehmed, 3 mart 1432 — 3 maj 1481 ) — cy Osmanijon Imperijə 7-inə sultan byə. Edirnede bə dynjo omə. Əcəj pyə II Murat, inə junanə nokə byə. 1451–1481-inə soronədə sultan byə. Istanbuli cy junanonku səše.