Iosif Stalin

Сe Vikipediá
Iosif Stalin

Iosif Stalin (İósif Vissariónoviç Stálin იოსებ ჯუღაშვილი 21 dekabr 1873 — 5 mart 1953.) — ce Sovet Ibemoni 2-inə rəhbər bıa.

Gurčistoni Gori šəhərədə bə dynjo omə. Syftə əv dyzd bıa. 1924-1953-inə soronədə rəhbərəti kardəše. Millətyš gurčije. Tarixədə de gəddarəti, represijon gyləjənDyminə Dynjo čangədə ğələbə mandə.