Ismət Ineni

Сe Vikipediá
İsmət İneni

Ismət Ineni (İsmet İnönü 24 sentyabr 1884-25 dekabr 1973). Çe Tırkiyə 1-inə yolə nazir, 2-inə prezident bıə. İzmirədə bə dınyo omə. Əçəy pıə kırd, inə çe Bolqarıstoni tırkonədə bıə. İminə dınyo canqədə iştirakış kardəşe. Çe Tırkiyə Ozod be canqədə de Atatırki iştirakış kardəşe. De Atatırki nez bıə. 1923-1924-inə soronədə çe Tırkiyə yolə nazir, 1938-1950-inə soronədə çe Tırkiyə prezident bıə. 2 qılə zoaş, 1 qılə kinəş hesışbe.