Bə mətni dəvarde

Ismət Ineni

Сe Vikipediá
Ismət Ineni

Ismət Ineni (İsmet İnönü; 24 sentjabr 1884 — 25 dekabr 1973) — cy Turkijə 1-inə jolə nazir, 2-inə prezident byə. Izmirədə bə dynjo omə. Əcəj pyə kurd, inə cy Bolgaristani tyrkonədə byə. Iminə Dynjo čangədə ištirokıyš kardəše. Cy Turkijə ozod be čangədə de Mustafa Kamal Atatyrki ištirokyš kardəše. De Ataturki nez buə. 1923-1924-inə soronədə cy Turkijə yolə nazir, 1938-1950-inə soronədə cy Turkijə prezident byə. 2 gylə zoəš, 1 gylə kinəš hestyšbe.