Bə mətni dəvarde

Jugoslavija

Сe Vikipediá
Jugoslavija parcam

Jugoslavija — 1918–1992-inə soronədə soxtə kišvəre. Pajtaxtyš Belgrad byə. Rəsmi zyvonyš serbi byə. Əroziš 102,35 km², əholiš 10,7 miljon byə. Pulyš cy Jugoslavija dinar byə. Slovenijə, Xorvatijə, Makedonijə, Sijobandistan, Bosnijə ijən Hersegovinə, Serbijə, Kosovo cy Jugoslavija tərkibədə byə.