Makedonijə

Сe Vikipediá
Makedonijə parcəm

Makedonijə — Avropədə gylə kišvəre. Pajtaxtyš Skopye. 8 sentjabr 1991-inə sorədə ozod bıa. Əroziš 25 333 km², əholiš 2 miljone. De Junanystoni, Bolgaristoni, Kosovo, Serbijə sərhədyš heste. Rəsmi zyvonyš makedone. Syvoj makedonon albanon, tyrkonən žimon kardedən.

Avropə kišvəron

AlmanijəAndorrəAlbanijəAvstrijəBelcikəBelarusBolgaristanBosnijə ijən HersegovinəDyždə BritanijəCexijəDanimarkəErmənistonEstonijəFinlandiyəFyrəngystonIrlandijəIspanijəIsvecIsvecrəItalijəIslandijəKiprLatvijəLixtenštejnLitvəLuksemburgMačarystonMakedonijəMəldovəMaltəMonakoNiderlandNorvecAzərbojčonPolšəPortugalijəGurčistonRumynijəSan-MarinoSerbijəSijobandistanSlovakijəSlovenijəTyrkijəUkrajnəUrsijətVatikanXorvatijəJunanyston

Ce bejnəlxəlǧi tərəfiku ǧəbul kardə nybyə, əmma ce BMT kali uzvon tərəfiku ǧəbul kardə byə kišvəron - AbxazijəNyso OsetijəKosovoTurkijə Kipr