Bə mətni dəvarde

Leonardo Di Kaprio

Сe Vikipediá
Leonardo Di Kaprio

Leonardo Di Kaprio (Leonardo Wilhelm Di Caprio, 11 nojabr 1974) — cy Amerikə Ibyə Štaton aktjore. Əcəj pyə nimə italjan, siciljavyž, nimə alma byə. Əcəj inə Almanijədə bə dynjo omə. Əcəj inə nimə urus, nimə alman byə. 1997-inə sorədə əv bə «Titanik» filmədə hənək kardaše. Ym film əj populjar kardəše. Əj ve filmonədə kəšəšone. 2016-inə sorədə Oskar səše.