Bə mətni dəvarde

Leonid Brežnev

Сe Vikipediá
Leonid Brežnev

Leonid Brežnev (Леони́д Ильи́ч Бре́жнев; 6 dekabr 1906 — 10 nojabr 1982) — Ukrajnədə Dnepropetrovskjədə bə dynjo omə. Millətyš ukrajnavyže. 1935–1936 soronədə hərbi məktəbyš handəše. Dyminə Dynjo čangədə ištirakyš kardəše. 1964–1982 soronədə əv cy Sovet Ibemoni rəhbər byə. Gyləj zoəš, gyləj kinəš byə.