Bə mətni dəvarde

Melanija Tramp

Сe Vikipediá
Melanija Tramp

Melanija Tramp (Melania Trump, Melanija Knavs, Melania Knauss; 26 aprel 1970 Jugoslavija) — Amerikə Ibyə Štatoni tarixədə iminə first lady-ij ki, xaričədə bə dynjo omə. Cy Amerikə Ibyə Štaton 45-inə first lady-je. Cy Donald Trampi žene. Slovenijədə bə dynjo omə. Əcəj šujə Amerikə Ibyə Štaton ən ərbobə odəmonədə gyləje. Əv 16 siniku model byə. 1 gylə zoəš heste.