Bə mətni dəvarde

Josihito

Сe Vikipediá
Josihito (1912)

Josihito ja imperator Tajsjo (31 avgust 1879 — 25 dekabr 1926) — cy Japonijə 123-inə imperator byə. Tokioədə bə dynjo omə. 1899-inə sorədə əj cy Japonijə šahzodə səlo kardəšone. 30 ijul 1912-inə sorədə bə hakimijət omə. Əv Iminə Dynjo čangədə cy Dyždə Britanijə tərəfi gətəše. 9 janvar 1918-inə sorədə bəj cy Dyždə Britanijə feldmaršal rutbə doašone. Əv cy Japonijə 124-inə imperator Hirohito pyəj. Əv cy Japonijə 122-inə imperator Mutsuhito zoaj.