Nəmin

Сe Vikipediá
Nəmin

Nəmin. Çı Ironi ən xaremə šəhəronədə qıləye. Nəmin çe Ərdəbili tərkibədəy. Nəmin Tolıši bandonədə bəštə vırə qətəše. Çı Nəmini əhali 60 həzoye. Çı Nəmini əhali həmmə 100% Tolıše. Nəmin Çı Tolıšon vilayəti dılədəy. Nəmini həšipemədə de Azərbaycani Ostoro marzıš heste.