Bə mətni dəvarde

Ostoro

Сe Vikipediá
Ostoro

Ostoro[1]Azərbojčoni ən nyso šəhəre.

Etimologijə[sərost bykə | kodi sərost karde]

Ce Ostoro syxani tolıšijədə 2 gylə mənoš heste. Iminə məno astovəj, dyminə məno hostonə roj.

Ərozi ijən əholi[sərost bykə | kodi sərost karde]

Ce Ostoro ərozi 616 km², əholiš 100 həzo nezij. Ce Ostoro əholi həmmə 100% tolyšin.

Vyrə[sərost bykə | kodi sərost karde]

Ce Ostoro xaremədə Lankon, həšinyštə-xaremiədə Like. Ce Ostoro həšipemədə Kaspi dyjoj. Ce Ostoro həšinyštejədə tolyšə bandonin.

Ce Tolyšə Xanəti tərkibədə byə. Ostoro ce ce tolyšon vilajəti dylədəj. Ostoro nysojədə de Ironi marzyš heste. Ostoro Azərbojconədə ən ve voš voə vyrəj. Iglimyš subtropike. Ce Ostoro zymyston ve sard, tovyston ve gam bedə ni. Bə Mijonə dyjo iglimi neze. Har 2 gylə Ostoro əholi tolyšonin.

Ostoro tono Kaspi dyjo.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]

  1. Пирейко Л. А. «Талышско-русский словарь. Толышә үрүсә лүғәт». 1976, c. 269