Bə mətni dəvarde

Nikita Xrušov

Сe Vikipediá
Nikita Xrušov

Nikita Xrušov (Ники́та Серге́евич Хрущёв; 15 aprel 1894 — 11 sentjabr 1971) — cy Sovet Ibemoni rəhbər byə. Cy Ursijəti Kursk məholədə bə dynjo omə. Əv əğyl bejədə zymystonədə bə məktəb šə, tovystonədə moləvon ko kardəše. 1918-inə sorədə əv bolševik byə. 1938-inə sorədə Xrušov cy Ukrajnə 1-inə katib byə. Iosif Stalin mardə bəpeštə 1953-inə sorədə əv cy Sovet Ibemon 1-inə katib byə. 1964-inə sorədə əj cy vəzifəku eğandedən. 11 sentjabr 1971-inə sorədə əv mardedə.