Nikolja Sarkozi

Сe Vikipediá
Nikolya Sarkozi

Nikolja Sarkozi (fyrəngi: Nicolas Sarkozy; 28 yanvar 1955) — Fyrəngystoni 23-inə prezidente. Çe Fyrəngystoni Paris şəhərədə bə dınyo omə. Əv əğıl beyədə əçəy pə əvoni şodoaşe. Bəçəy qoroş əv dıştə inə pə kədə yol bıə. Çe Sarkozi pıə mačar, inəş çe Junanystoni Saloniki şəhəriku bıə yəhudi yonədəy. Əçəy pıə çe ərbobə xeyzoniku bıə. Əçəy pıə əcdadon bə Osmanli vəynə canqonədə iştirak kardəşone. 1974–inə soriku əv de siyasəti məşğul bıə. Əçəy 22 sin beyədə əy çe Fyrəngystoni Neji-sur-Sen şəhəri deputat səçınyəşone. 2005–2007-inə soronədə əv çe Fyrəngystoni dılə kon nazir bıə. 16 máy 2007–15 máy 2012–ədə əv çe Fyrəngystoni prezident bıə. 3 kərə kəxıvand bıə. 3 qılə zoəş, 1 qılə kinəş heste.