Pajtaxt

Сe Vikipediá
Tokio, cy Japonijə pajtaxt

Pajtaxt[1], pojtəxt[2]kišvərədə, vilojətədə, rəjonədə ja čo inzibotijə baxšpoədə əsosə šəhəre, končo adətən hukumət vyrəbəvyrə bejdə. Pajtaxt vejni vaxtonədə šəhər bejdə, končo vyrəbəvyrə bejdən hukuməti binon ijən vindemon kardə vyron. Pajtaxti status de ǧanuni ja de konstitusijə doə bejdə.

Tolyšə xanəti vaxtədə xəjli vaxt cy xanəti pajtaxt Ostoro be, pešo pojtəxtšon bə Lankon ovoštyni.

Istinodon[sərost bykə | kodi sərost karde]

  1. F.F. Əbbaszodə. Urusə-tolyšə luǧət. - Moskva. - 2011
  2. Пирейко Л. А. «Talışsko-russkiй slovarь. Tolışə ürüsə lüğət». 1976, c. 312</nowiki>

Ədəbijot[sərost bykə | kodi sərost karde]

  • F. F. Əbbaszodə. Urusə-tolyšə luǧət. Moskva. 2011.
  • Пирейко Л. А. «Талышско-русский словарь. Толышә үрүсә лүғәт». 1976.