Lankon

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Ce tolyšə xani saraj.
Ce Lankoni majak.

LankonAzərbojčoni nyso tərəfədə šəhər.

Ce Lankon syxani məno bə tolyši — «lejnə kəon». 14 gylə respublikə tabe byə šəhəronədə gyləje. Əcəj ərozi 1 539 km², əholiš 200 həzosə veje. Ce Lankoni əholi 99% tolyše. Tolyšə Xanəti pojtaxt byə. Lankon ce tolyšon vilojəti dylədəj. Ce Lankoni nyso tərəfədə de Ostoro, xaremə tərəfədə de Masali, həšinyštejədə de Liki marzyš heste. Ce Lankoni həšipemədə Kaspi dyjo, həšinıštejədə tolyšə bandonin. Ce Lankoni tərkibədə 2 gylə šəhər Lankon gyləyən Liman heste. Lankonədə aeroport heste. Ce Lankoni həvosət subtropike. Ve voš vojdə. Ce voši i sornə ašmard 1400-1600mm-e. Ce Lankoni zymyston ve sard, tovyston ve gam bedə ni. Bə Mijonə dyjo iglimi neze.