Bə mətni dəvarde

Rəsm

Сe Vikipediá
Mikelančelo. Cy «Libijə sivillə» hozy kardə byə rəsm bo Vatikani Sikstinə kapella. 1511 sor. Syə təbašir. Metropoliten-muzej, Nju-Jork

Rəsm[1], šikil[1] — həmoətijədə šikil, kom de grafikə diləgon kəšə byə.

Rəsm kəše koje. Rəssamətiədə real aləmi həčm, rang, məkan, predmeton maddi forma, rušnə, həvo myhit ijən čo. De caši vində objektiv movčud byə əloməton kəšə bedən. Rəssamə sənəti əsos əloməton obrazəti ijən emosionalətije. Kəšə əsəron obrazəti ideja ijən myžor, bə sužeti ijən bə xarakteron vəhdəti pemandejdə. Cy bədii obrazi yn komponenton bənə rəsmi, kompozisija, koloriti, rušnə-soğnə, perspektivi, ritmi təsviri ijən de ifodə vositon bə sə omejdən.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]

  1. 1.0 1.1 F.F. Əbbaszodə. Urusə-tolyšə luǧət. - Moskva. s 456. - 2011