Radovan Karačic

Сe Vikipediá
Radovan Karačic

Radovan Karačic (Радован Караџић, Radovan Karadžić; 19 ijun 1945) — 1992–19996-inə soronədə ce Bosniyə inən Herseqovina serbon prezident byə. Siyobandstondə bə dynjo omə. Əcəj pyə Dıminə dınyo canqadə ce İosip Broz Tito ləškərədə čang kardəše. 1987-inə sorədə əj ce budcədə dyzdi karde goroš gətəšone. Pešy subut be nybe goroš vadoašone. 1971-inə sorədə əv ce Sarajevoj tibb insitutyš oroxnijəše. Psixiator byə. 1992-1996-inə soronədə əv Bosniyə inən Herseqovinadə bə mysylmonon vəjnə čang kardaše. 1995-inə sorədə əv ce mysylmonon genosid kardəše. 21 ijul 2008-inə sorədə əj gətəşone.