Samsung

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Çe Samsungi ləqə

Samsung (Samsung Group). Çe Nıso Koreya širkate. Çe dınyo ən məşhurə širkatonədə qıləye. Im širkat elektrik cihazon istehsal kardedə. Şirkət 1938-inə sorədə ofayə bıə. Im širkatədə 425 həzo odəm ko kardedə. Samsung ve Vərzışon sponsorəti kardəşe.