Bə mətni dəvarde

Samsung

Сe Vikipediá
Cy Samsungi logo

Samsung (Samsung Group) — cy Nyso Korejə širkate. Çe dınyo ən məşhurə širkatonədə qıləye. Im širkat elektrik cihazon istehsal kardedə. Şirkət 1938-inə sorədə ofayə bıə. Im širkatədə 425 həzo odəm ko kardedə. Samsung ve Vərzyšon sponsorəti kardəşe.