Bə mətni dəvarde

Saparmurat Nijazov

Сe Vikipediá
Saparmurat Nijazov

Saparmurat Nijazov (Saparmyrat Ataýewiç Nyýazow 19 fevrál 1940-21 dekabr 2006). Çe Turkmənistoni 1-inə prezident bıə. Əçəy pıə Dyminə Dynjo čangədə, inə de boə 1948-inə sorədə Aşqabadi buməlarzədə mardən. Əv əğılə kədə yol bıə. Əy detbəmarde prezident səçınyəşone. Əçəy jen nimə urus, nimə yəhudi bıə. Qıləy kinəş, qıləy zoəş hesışbe. Əy ıştə diyədə Qıpçaqədə dəkandəşone.