Bə mətni dəvarde

Turkmənistan

Сe Vikipediá
Cy Tyrkmənistoni gerb

Tyrkməniston (Türkmenistan) — cy Mijonə Asijə kišvəronədə guləje. 27 oktjabr 1991-inə sorədə ozod byə. Rəsmi zyvonyš tyrkmənə zyvone. Əroziš 491 200 km²-e. Əholiš 5,1 miljone. Pulyš manate. Pajtaxtyš Ašgabade.

Asijə kišvəron

GazaxystonGyrǧyzystonTočikistanTurkmənistanUzbəkistanHong KongJaponijəMakauMongolistanKobəsonə KorejəCXRKorejəUrusijətBrunejMjanməKambočəDemokratikə Respublikə Həšipemə TimorIndonezijəLaosMalajzijəFilippinSingapurTailəndVjetnamƏfǧanistanBanglədešButanHindystonMaldiv ləpəkonNepalNyso KorejəPakistanŠri-LankəErmənistonAzərbojčonBəhrejnKiprGurčistonIragIronIsrailIordanijəKuvejtLivanOmanFələstinGətərSəudi ƏrəbistanSurijəTyrkijəJəmən