Turkmənistan

Сe Vikipediá
Če Tyrkmənistoni gerb

Tyrkməniston (Türkmenistan) — ce Mijonə Asijə kišvəronədə guləje. 27 oktjabr 1991-inə sorədə ozod bıa. Rəsmi zyvonyš turkmənə zyvone. Əroziš 491 200 km²-e. Əholiš 5,1 miljone. Pulyš manate. Pojtaxtyš Ašgabade.

Asijə kišvəron

GazaxystonGyrǧyzystonTočikistanTurkmənistanUzbəkistanHong KongJaponijəMakauMongolistanKobəsonə KorejəCXRKorejəUrsijətBrunejMjanməKambočəDemokratikə Respublikə Həšipemə TimorIndonezijəLaosMalajzijəFilippinSingapurTailəndVjetnamƏfǧanistanBanglədešButanHindystanMaldiv ləpəkonNepalNyso KorejəPakistanŠri-LankəErmənistanAzərbojčonBəhrejnKiprGurčistonIragIronIsrailIordanijəKuvejtLivanOmanFələstinGətərSəudi ƏrəbistanSurijəTurkijəJəmən