Bə mətni dəvarde

Teodor Hertsl

Сe Vikipediá
Teodor Hertsl

Teodor Hertsl (Theodor Herzl; 2 maj 1860 — 3 ijul 1904) — sionizmi ofajə kardəkəse. Cy Mačarystoni Budapešt šəhərədə bə dynjo omə. Əv əğylətiku be ədəbijoti həvəsyš byə, šeron nyvyštəše. Əcəj məllimi antisemit be goroš əv cə gimnazijaku bešə. 1878-inə sorədə. Əv dyštə xyjzoni bə Vijana kuc kardəše. Əv bə Vijana universitet dəšə. 1881-inə sorədə əv cy almanə tələbon «Albia» təškilot dəšə. Im təškilati uzvon antisemit be goroš 1883-inə sorədə əv ym təškilatiku bešə. Əcəj fikr 1894-inə sorədə bə forma dəšən. 1894-inə sorədə bə Alfred Drejfusi goroš Fyrəngystonyšonjəhudijon marde zikkə žəjdəbe. 14 fevral 1896-inə sorədə əv «Cy jəhudijon kišvər» əsəryš nyvyštəše. 1897-inə sorədə əj cy dynjo sijoniston rəhbər səcynjedən. 3 ijul 1904-inə sorədə mardə.