Bə mətni dəvarde

Turgut Ozal

Сe Vikipediá
Turgut Ozal

Turgut Ozal (Halil Turgut Özal; 13 oktyabr 1927-17 aprel 1993) — Tırkiyə 8-inə prezident bıə. Tırkiyə Malatya əyalətədə bə dınyo omə. Əçəy pıə tırk, inə zaza bıə. 1987-inə sorədə Tırkiyə yolə nazir bıə. 9 noyabr 1989-ədə əy çe Tırkiyə prezident səçınyəşone. Hakimyyətə bə soronədə de Amerika İbə Devləton nez bıə. 1991-inə sorədə AİD de İraqi čang kardeyədə AİD tərəfi kətşe. Əv votedəbi ki Səddam Huseyn bə dınyo ro təhlükəy. Det bə marde ım vəzifədə mande. 17 aprel 1993-ədə marde. Əçəy marde səbəb zıne bedəni.