Bə mətni dəvarde

Ugjen Vangcuk

Сe Vikipediá
Ugjen Vangcuk

Ugjen Vangcuk (1861 — 21 avgust 1926) — cy Butan kišvəri i kardəkəs, ofajə kardəkəs, cy Butani 1-inə kral byə. Əv 1904-inə sorədə ingilison bə Tibet šejədə dəvon šə. Əv de ingilison Tibetyžon əlaǧədə vasitə ofajə kardəkəs byə. Cy Dyždə Britanijə čangvon ordeni səše. 1910-inə sorədə əv de Dyždə Britanijə myǧovilə dəbastedə. De ym myǧovilə Butan cy dynjoku təčrid bedə. Butan dylə konədə ozod bedə. Əv cy Butani 2-inə kral Čigme Vangcuki pyəj. Əv ce Čigme Namgjali zoəj.