Bə mətni dəvarde

Xəlifə Ibn Zejd Əl Nahajjan

Сe Vikipediá

Xəlifə Ibn Zejd Əl Nahajjan (1948) — cy Əbu Dabi əmire. Cy Ibyə Ərəb Əmirvonəti prezidente. 1967-inə sori fevralədə cy Əbu Dabi əsos šahzodə bıə. 3 nojabr 2004-inə soriku cy Ibyə Ərəb Əmirvonəti 2-inə prezident, cy Əbu Dabi 18-inə əmire. Əv cy Zejd Ibn Sultan Əl Nahajjani zoəj.