Zejnalabidin Ben Əli

Сe Vikipediá
Zejnalabidin Ben Əli

Zejnalabidin Ben Əli (3 sentjabr 1936) — Tunisi 2-inə prezident byə. Tunisədə bə dynjo omə. Əj 1956-inə sorədə bə Fyrəngyston hərbi məktəb hande ro vyǧandəšone. 2 oktjabr 1987 — 7 nojabr 1987-inə sorədə cy Tunisi 6-inə jolə nazir byə. 7 nojabr 1987-inə soriku det bə 14 janvar 2011-inə sori cy Tunisi prezident byə. Əj hakimijətədə de xalg inǧylobi ǧandyšone. Əv bə Səudi Ərəbistan vite. Əv ysət Səudi Ərəbistanədə žimon kardejdə. Ərəbon əvəsor əcəj hakimijəti vəjnə ofajə be. Cymi səbəb kucədə gyləj tičorətvoni yštəni sute be.