Bə mətni dəvarde

Zyvonaryšt

Сe Vikipediá
Almani zyvonaryšt pocti kərtockədə

Zyvonaryšt — kyrtə ifodəje kom rəjrə de tovi votə bejdə. Zyvonaryštonədə bə ijəndy de vangi nez byə syxanon oko doə bejdə, əmma de čurbəčurə məno. Bo təlləfuz karde cətinə syxanon oko doə bejdən žygo ifodonədə. Vejni ǧəgijən hestyšone. Oko doə bejdə bo diksijə ijən təlləfuzi təlim karde.

Nymunon čurbəčurə zyvononədə

[sərost bykə | kodi sərost karde]

Tolyšə zyvon:

Syə suk, syə tykə suk, syə suki tyk sy.

Urusi zyvon:

Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет.

Almani zyvon:

Es klapperten die Klapperschlangen, bis ihre Klappern schlapper klangen.

Cexi zyvon:

Strč prst skrz krk.

Fyrəngi zyvon:

Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien de chasse.

Japoni zyvon:

生麦、生米、生卵。(jap. namamugi namagome namatamago).