Bə mətni dəvarde

Čigme Singje Vangcuk

Сe Vikipediá
Ciqme Sinqye Vanqçuk

Čigme Singje Vangcuk (11 nojabr 1955) — cy Butani 4-minə kral byə. 24 ijul 1972 — 14 dekabr 2006-minə soronədə cy Butani 4-minə kral byə. 14 dekabr 2006-inə sorədə hakimijjəti bəštə zoa doaše. 1988-minə sorədə əv ǧəror doaše ki, hər kəs bəpe milli olət təkardo, ce davləti zyvonədə bahando. Əv 1998-minə sorədə Butani mutləg monarxijaku konsitutsija byə monarxija kardyše 2003-minə sorədə əv de Nepalyža separatvonon, gyləjən de Assam ləškəri čang kardəše. Əv ce Butani 5-minə kral Čigme Khesar Namgjal Vangcuki pyəj. Əv ce Butani 3-minə kral Čigme Dorči Vangcuki zoaj.