Bə mətni dəvarde

Čon Kennedi

Сe Vikipediá
Čon Kennedi

Čon Kennedi (John Fitzgerald «Jack» Kennedy; 29 maj 1917 — 22 nojabr 1963) — cy Amerikə Ibyə Štaton 35-minə prezidente. 20 janvar 1961-22 nojabr 1963-ədə AIŠ prezident byə. Cy Amerikə Ibyə Štaton Massacusetsi davlətədə bə dynjo omə. Əcəj pyə ərbob byə. Əslyš irlande. Əcəj pyə ce Franklin Ruzvelti məsləhətəkə byə. Əcəj pyə de pešomə məhsulon tičarəti məšǧul byə. Əv hərbi məktəbyš handəše. Peš məktəbi oroxnije Dyminə Dynjo čangədə ištirakyš kardəše. 1947-1953-inə soronədə əj ce Boston əjaləti kongresmen vyžynijəšone. Əj 1960-minə sorədə AIŠ prezident vyžynijəšone. Prezidentəti vaxtədə de Sovet Ibemoni nez be pijəše. 22 nojabr 1963-ədə Dallasədə əj kyštəšone. Əcəj kyšte səbəb hələ zyne bedəni.