Čon Kennedi

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Čon Kennedi

Čon Kennedi (Cohn Fitzgerald «Cack» Kennedi 29 maj 1917-22 nojabr 1963). Ce Amerika İbə Davləton 35-minə prezidente. 20 janvar 1961-22 nojabr 1963-ədə Amerika İbə Davləton prezident byə. Ce Amerika İbə Davləton Massacusetsi davlətədə bə dynjo omə. Əcəj pyə ərbob byə. Əslyš irlande. Əcəj pyə ce Franklin Ruzvelti məsləhətəkə byə. Əcəj pyə de pešomə məhsulon tičarəti məšǧul byə. Əv hərbi məktəbyš handəše. Peš məktəbi oroxnije Dyminə dynjo čangədə ištirakyš kardəše. 1947-1953-inə soronədə əj ce Boston əjaləti kongresmen vyžynijəšone. Əj 1960-minə sorədə Amerika İbə Davləton prezident vyžynijəšone. Prezidentəti vaxtədə de Sovet İbemoni nez be pijəše. 22 nojabr 1963-ədə Dallasədə əj kyštəšone. Əcəj kyšte səbəb hələ zyne bedəni.