Bə mətni dəvarde

Albert Ejnštejn

Сe Vikipediá
Albert Ejnštejn

Albert Ejnštejn (almani: Albert Einstein; 14 mart 1879, Ulm, Almanijə18 aprel 1955, Nju-Čersi, AIŠ) — nəzərijə kardəkəs fizik, muasir nəzəri fizikəž tumo kardəkəsonədə gyləj, fizika nomədə Nobel mykofoti laureate 1921-nə sori, ičtimoi xodim byə. Əv Almanijədə (1879—1893, 1914—1933) soron dylədə, Isvecrədə (1893—1914) ijan AIŠ-da žijəše (1933—1955). Cy dynjo 20-isə ve nufuzlinə universiteton, ijən can gyləj elmon akademijda, SSRİ EA-də iftoxorinə xariči uzvu byə (1926).

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]