Bə mətni dəvarde

Caj

Сe Vikipediá

Caj — tolyšə pešoməj. Caj əvvələdə i gylə Cinədə byə. Bə Lankon və Ostoro caj 1934 sorədə omə. Ysət Lankoni caj həvotedən dynjo har vyrədə. Lankoni caj Indira Gandi və Mauni Kəjvisto pešomedəbin.