Daewoo

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Çe Daewoo loqo

Daewoo. Çe Nıso Koreya ávtomobil istehsal kardə širkatonədə qıləy bıə. Širkət 1967-inə sorədə ofayə bıə. Daewoo sıxani məhnə çe Koreya zıvonədə yolə dınyoy. Im š.irkət 2011-inə sorədə ləğv bıə. Im širkati kali kəšon ıštə ko dəvom kardedən.