Devid Milibend

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Devid Milibend


Devid Milibend (David Wright Miliband 15 iyul 1965 London ). Dıjdə Britaniyə siyasətvone. Çe Ed Milibendi boəy. Millətış yəhudiye. Əçəy pıə çe Polşa yəhudi bıə. Çe BelçikəkuDıjdə Britaniyə kuç kardəşe. Əçəy pıə marksist bıə. 2010-inə sorədə Leyborist partiya rəhbər be ro ıştə namizədəti duaşe. Im səçınyeədə bəştə boə məğlub be.