Devid Milibend

Сe Vikipediá
Devid Milibend

Devid Milibend (David Wright Miliband; 15 ijul 1965, London) — Dyždə Britanijə sijosətəvone. Ce Ed Milibendi boəj. Millətyš jəhudije. Əcəj pyə ce Polša jəhudi byə. Ce Belcikəku bə Dyždə Britanijə kuc kardəše. Əcəj pyə marksist byə. 2010-inə sorədə Lejborist partijə rəhbər be ro yštə namizədəti duaše. Ym səcynjeədə bəštə boə məǧlub be.