Ed Milibend

Сe Vikipediá
Ed Milibend

Ed Milibend (Edward Samuel Miliband; 24 dekabr 1969, London) — cy Dyždə Britanijə sijasətvone. Cy Devid Milibendi boəj. Millətyš jəhudijə. Əcəj pyə ce Polša jəhudi byə. Əcəj pyə Belcikədə dynjo omə marksist byə. Əcəj pyə ce Belcikəku bə Dyždə Britanijə kuc kardəše. Lejboriston partija juzve. 2010-inə sorədə əj ce Lejboriston partija rəhbər səcynjəšone.