Belcikə

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Ce Belcikə parcəm

Belcikə (Firəngi: Belgique, Belgien) — Avropədə gylə kišvər. Pajtaxtyw Brussele. 2 gylə firəngi de hollandi rəsmi zyvonyš heste. Konsitutsijə monarxijəj. Pulye EURO-j. Əroziš 30 528 km², əholišən 10,5 miljone. 1839-inə sorədə ozod byə.

Numunə:Ávropa kišvaron