Farsi zyvon

Сe Vikipediá
(Farsi cyjo adres ovaxtə byə)
Farsi zyvon
Səhejə nom: زبان فارسی
Kišvəron: Iron, Əfǧanistan, Točikistan
Məholon:
Rəsmi status: Ironi zyvonon de ədəbijoti Akademijə
Syxan kardəkəson həməjəvo ašmard: 78,000,000-120,000,000
Rejting:
Ǧəzijə
Kategorijə: Hind-Avropə Xeyzon
Hind-Avropə Xeyzon
Hind-Ironə xol
Ironə qrup
a ğərb Ironi qrup
Nyvyštəj: kiril, ərəb
Zyvoni kilid
QOST 7.75–97:
ISO 639-1: fa
ISO 639-2: per
ISO 639-3: fas
Dijəkə: Zyvonon

Farsi zyvon[1] ja forsi[2] (فارسی ja پارسی) — Hind-Avropə zyvonon xyjzoni Ironi zyvonon grupi aid byə zyvon. Ce Ironi rəsmi zyvone. Farsi jolə poezijə ənənəš heste. Farsi zyvon ce farson zyvone.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]

  1. Aboszoda F.F. «Russko-talışskiй slovarь (60 000 slov i vırajeniй)» A-Я. — Moskva: OOO MFVTK-press, 2011. — 341 s.
  2. Пирейко Л. А. «Талышско-русский словарь. Толышә үрүсә лүғәт». 1976, c. 223, 317