Farsi zyvon

Сe Vikipediá
Farsi zyvon
Səhejə nom: زبان فارسی
Kišvəron: Iron, Əfqanıston, Tacikiston
Məholon:
Rəsmi status: Ironi zyvonon de ədəbijoti Akademijə
Syxan kardəkəson həməjəvo ašmard: 78,000,000-120,000,000
Rejting:
Ǧəzijə
Kategorijə: Hind-Avropə Xeyzon
Hind-Avropə Xeyzon
Hind-Ironə xol
Ironə qrup
a ğərb Ironi qrup
Nyvyštəj: kiril, farsi
Zyvoni kilid
QOST 7.75–97:
ISO 639-1: fa
ISO 639-2: per
ISO 639-3: fas
Dijəkə: Zyvonon

Farsi zyvon (فارسی ja پارسی) — Hind-Avropə zyvonon xyjzoni Ironi zyvonon grupi aid bıa zyvon. Ce Ironi rəsmi zyvone. Farsi jolə poezijə ənənəš heste. Farsi zyvon ce farson zyvone.