Fidel Kastro

Сe Vikipediá
Fidel Castro

Fidel Kastro (Fidel Alejandro Castro Ruz 13 avqust 1926). Kubadə bə dınyo omə. Çı Raul Kastro boəy. Əçəy pıə bə Kuba çe İspaniyə Qalisiya əyalətiku omə. Əv çokə təhsil səşe. Çı 13 sinnədə 1-inə kərə inğilabədə iştirakış kardəşe. Əçəy 14 sinniş beyədə əv çe Amerika İbə Devləton prezidenti Franklin Ruzvelti məktubış nıvıştəşe. Sıftə kommunist bə ni. İ kərə tələbə biyəsə votəşe ki kommuniston mıni Stalin bəkardensə azən kommunist bəbem. Çı 1952 soriku bə prezident Batista vəynə inğilabədə iştirakış kardəşe. Zindondə bə. 1955-inə sorədə bə Meksika şə. Əv çe Meksikadə "26 iyul hərəkati" ofayə kardəşe. 1 yanvar 1959-inə sorədə Fidel Kastro bə hakimiyyət omə. Hakimiyəətdə bə soronədə de Sovet İbemoni nezyətiş bıə, de Amerika İbə Devləton vəynə bıə. 24 fevrál 2008-inə sorədə hakimiyyəti ıştə boə bə Raul Kastro doaşe. 5 qılə zoaş, 2 qılə kinəş heste. 25 noyabr 2016-inə sorədə mardə.