Fumən (šəhristan)

Сe Vikipediá
Gəšt Rodxan mydofijə kardə byə Fumən šəhristanədə vyrə

Fumən (šəhristan) — ce Ironi tərkibədə byə, Gilan ostanədə gyləj šəhristane. Pajtaxtyš Fumən šəhəre[1].

De 2006 sori əholi ašmarde Fumən šəhristanədə 96 788 odəm žijedəbe 25 978 kəonədə[2]. 2011 sori ašmardejədə 93 737 kəs odəm 28 622 kəonədə[3]. Oxonə 2016 sori əholi ašmarde nišon doše 92 310 gylə odəm 31 209 kəonədə[4].

Inzibotijə baxšpo[sərost bykə | kodi sərost karde]

Fumən šəhristan Gilani xəritədə
Fumən šəhristani əholi
Inzibotijə baxšon 2006 2011 2016
Mijonə baxš 81 449 80 000 80 120
Gəšt 16 781 16 031 14 514
Gurab Pas 11 312 10 207 9007
Lulaman 10 927 9,952 8,622
Rud Piš 14 666 13 202 12 136
Fumən 27 763 30 608 35 841
Sərdər-e Čəngəli baxš 15 339 13 737 12 188
Alijən 4,474 3719 3,379
Sərdər-e Čəngəl 10 311 9,450 6781
Maklavan1 1635
Muslə (šəhər) 554 568 393
Umumi 96 788 93 737 92 310
1 Dy gylə dijon ičojəti

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]

  1. Habibi, Hassan (21 June 1369). "Approval of the organization and chain of citizenship of the elements and units of the national divisions of Gilan province centered on the city of Rasht". Islamic Parliament Research Center (in Persian). Ministry of Interior, Defense Political Commission of the Government Board.
  2. "Census of the Islamic Republic of Iran, 1385 (2006)". AMAR (in Persian). The Statistical Center of Iran. p. 01.
  3. "Census of the Islamic Republic of Iran, 1390 (2011)". Syracuse University (in Persian). The Statistical Center of Iran. p. 01.
  4. "Census of the Islamic Republic of Iran, 1395 (2016)". AMAR (in Persian). The Statistical Center of Iran. p. 01.